งานแถลงข่าว บุหรี่ : ตัวร้ายทำลายการพัฒนา เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2560