ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อพิเศษ จาก RSNA ในงานประชุมวิชาการ RCRT-RST 2019