ขอเชิญ Transform การเรียนรู้ด้านรังสีวิทยาร่วมกัน ใน RCRT-RST 2019 กับ RSNA Diagnosis Live Interactive Session