ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรประจำปี 2562