ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานประชุม ESOR Course Program Head and Neck Radiology

หมายเหตุ : หากท่านใดต้องการสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม กรุณาแจ้งกลับมายังสำนักงานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน เพื่อที่ราชวิทยาลัยจะได้จัดสรรที่นั่งให้ท่านอื่นได้เข้าร่วมงานต่อไปbandırma escort bilecik escort gelibolu escort adiyaman escort zeytinburnu escort akhisar escort escort corum kaş escort