ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2560-2563