ขอเชิญเข้าร่วมฟังหัวข้อน่าสนใจ สหสาขาวิชา หลากหลายสาระจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์สูงในวิชาการทางรังสีวิทยา