ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจงทะเบียนเข้าร่วมงาน พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย