ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย