ขอเชิญท่านเป็นเกียรติและร่วมงาน “กตัญญุตา บูชาครูรัง” วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561