การประชุมใหญ่ทางวิชาการ ครั้งที่ 56/2562 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย