THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

สมัครสมาชิกสมทบ

สมัครสมาชิกใหม่

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกใหม่ มีดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ Link เพื่อสมัครสมาชิก https://members.rcrt.or.th/register-2.php  (หากท่านกำลังศึกษาอนุสาขาด้านรังสีวิทยาสามารถสมัครสมาชิกสามัญได้ทันที)

2. กรอกข้อมูลในให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครดังนี้

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

2.1 หลักฐานยืนยันว่ากำลังศึกษาเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขา (หนังสือรับรองจากภาควิชา)

2.2 หลักฐานการชำระเงินหรือสลิปโอนเงิน

ชำระค่าบริการ สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ที่
โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย (บอร์ด)”
เลขที่บัญชี 043-3-59194-1
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
สาขาโรงพยาบาลศิริราช

3. อัตราค่าสมาชิกสมทบ

  • 2800 บาท แพทย์ประจำบ้านปี 2 และ 3 ในปัจจุบัน สมัครสมาชิกภายใน 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  • 4,000 บาท เมื่อสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป (แพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาใหม่ในปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป)

4. รอทางเจ้าหน้าที่ยืนยันการเป็นสมาชิก

5. สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมทบ

  1. เข้าชมระบบเสริมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ Education Enhancement (EdEn) ได้ ในส่วนฟรี content มูลค่า 3,000 บาท/ปี
  2. ได้รับส่วนลดในการเข้าประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
  3. เป็นสมาชิกสามัญราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยทันทีนับจากวันที่ได้รับวุฒิบัตร