THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

สมัครสมาชิกสมทบ

สมัครสมาชิกใหม่

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกใหม่ มีดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ Link เพื่อสมัครสมาชิก https://members.rcrt.or.th/register-2.php  (หากท่านกำลังศึกษาอนุสาขาด้านรังสีวิทยาสามารถสมัครสมาชิกสามัญได้ทันที)

2. กรอกข้อมูลในให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครดังนี้

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

2.1 หลักฐานยืนยันว่ากำลังศึกษาเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขา (หนังสือรับรองจากภาควิชา)

2.2 หลักฐานการชำระเงินหรือสลิปโอนเงิน

ชำระค่าบริการ สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ที่
โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย”
เลขที่บัญชี 026-2-34529-7
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสยามสแควร์

3. อัตราค่าสมาชิกสมทบ

พิเศษ!!สำหรับผู้สนใจสมัครสมาชิกสมทบ และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ HRCT ครั้งที่ 3 สามารถสมัครในอัตรา 5,500 บาท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564

  • 2,800 บาท เมื่อสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
  • 4,000 บาท เมื่อสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

4. รอทางเจ้าหน้าที่ยืนยันการเป็นสมาชิก

5. สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมทบ

  1. เข้าชมระบบเสริมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ Education Enhancement (EdEn) ได้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ในส่วนฟรี content มูลค่า 3,000 บาท/ปี
  2. ได้รับส่วนลดในการเข้าประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 18-20 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ. ไอคอนสยาม ทรู ไอคอน ฮอลล์ กรุงเทพฯ
  3. เป็นสมาชิกสามัญราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยนับจากวันที่ได้รับวุฒิบัตร มูลค่า 1,500 บาท