ฝึกอบรมและสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) 2563 รอบที่ 1.2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) 2563 รอบที่ 1.1

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) ประจำปีการฝึกอบรม 2563

คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อ ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม

คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) 2562 รอบที่ 1.2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) 2562 รอบที่ 1.1 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) ประจำปีการฝีกอบรม 2562

หลักเกณฑ์การสอบและกำหนดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2561bandırma escort bilecik escort gelibolu escort adiyaman escort zeytinburnu escort akhisar escort escort corum kaş escort