ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 1 (1.1)

 


ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 1.1 - สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 1.1 - สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 1.1 - สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 1.1 - สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 1.1 - สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 1.1 - สาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

7. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 1.1 - สาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท