สมัครสมาชิกใหม่

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกใหม่ มีดังต่อไปนี้

1. download "ใบสมัครสมาชิก"

2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายเซ็นต์

3. ชำระค่าสมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
    ยอดโอน 1,500 บาท โอนเข้าบัญชี
    ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย”
           เลขที่บัญชี 026 – 2 – 34529 – 7
           ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
           สาขาสยามสแควร์

4. ส่งหลักฐานดังต่อไปนี้กลับมายัง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    - ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลายเซนต์
    - สแกนใบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านรังสีวิทยา (ตัวจริง) หรือหากเป็๋นฉบับสำเนาต้องเซนต์กำกับเอกสารสำเนาถูกต้องไว้ด้วย
    - หลักฐานการชำระเงินหรือสลิปโอนเงิน

ทั้งนี้หลังจากส่งหลักฐานทาง email แล้ว ราชวิทยาลัยจะใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน และรองรับสถานภาพการเป็นสมาชิกโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน
 


ดาวน์โหลดเอกสาร