ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรังสีเพื่อประชาชน

ประกาศ ที่ 008/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรังสีเพื่อประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรังสีเพื่อประชาชน

 

อ่านต่อ
มติของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยรังสีเเพทย์เเห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้วันที่ 28 มกราคมของทุกปีเป็น"วันรังสีวิทยาไทย"

  มติของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยรังสีเเพทย์เเห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสที่ 29 มิ.ย.2560 ภายหลังได้รับคำปรึกษาอาจารย์รังสีเเพทย์อาวุโสหลายท่าน อดีตประธานราชวิทยาลัยเเละอดีตนายกรังสีวิทยาสมาคม รวมถึงนายกสมาคมต่างๆ อาทิ สมาคมรังสีรักษา สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีวิทยาสมาคม สมาคมอัลตร้าซาวด์ ได้กำหนดให้วันที่ 28 มกราคมของทุกปีเป็น"วันรังสีวิทยาไทย"

อ่านต่อ
ประกาศการเลือกตั้ง วาระ 2560-2563


ดาวน์โหลดเอกสาร 1. ประกาศแต่งตั้งอนุคณะกรรมการเลือกตั้ง ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 2. ประกาศวิธีการเลือกตั้ง 3. ประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2560 - 2563 4. ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการฯราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 2560-2563 (PDF) 5. ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการฯราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 2560-2563 (DOCX) 6. แจ้งรายนามผู้สมัครคณะกรรมการอำนวยการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ วาระ 2560-2563 7. เกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 8. คำถามของสมาชิก และ คำชี้แจง       8.1 เอกสารขอคำชี้แจงเรื่องการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระพ.ศ.2560-2563       8.2 คำชี้แจงเรื่องการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการอานวยการ [ ... ]

อ่านต่อ
กรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยทำพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงกตเวทิตาจิต แด่ ศ พ.ญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และ รศ พ.ญ.สุกัลยา เลิศล้ำ

กรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยทำพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงกตเวทิตาจิต แด่ ศ พ.ญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และ รศ พ.ญ.สุกัลยา เลิศล้ำ  

อ่านต่อ
ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด