งานประชุมวิชาการ

Free listing request for the 26th Annual Scientific Meeting of Hong Kong College of Radiologists, 17-18 Nov 2018

Free listing request for the 26th Annual Scientific Meeting of Hong Kong College of Radiologists, 17-18 Nov 2018

อ่านต่อ
การประชุมรังสีสัญจรภาคอีสานประจำปี 2561

การประชุมรังสีสัญจรภาคอีสานประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1,2 โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องเพื่อประโยชน์ในการได้รับข่าวสารการประชุม หมายเหตุ : งานประชุมรังสีสัญจรไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เท่านั้น ติดต่อสอบถามข้อมูลเติม ได้ที่ 02-7165963 , 02-7166583   Download ใบสมัคร    

อ่านต่อ
Hong Kong Hybrid PET-Imaging Symposium and Workshop 2018

Name of the event : Hong Kong Hybrid PET-Imaging Symposium and Workshop 2018 Date: 29 Sept - 1 Oct 2018 (Fri - Sun) Venue : Li Ka Shing Faculty of Medicine Building, No 21 Sassoon Road, Pokfulam, Hong Kong Organisers :  Department of Nuclear Medicine, University Hospital Zurich and  Department of Diagnostic Radiology, The University of Hong Kong Information/ Registration : Online Registration website : http://www.diaradio.hku.hk/pet2018/ Email contact : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //

อ่านต่อ
RCRT - AIRP 5

Go To Website : http://www.rcrt.or.th/AIRP5/airp_home.php FEBRUARY 24-27, 2018 4th flor, Main Hall, Phramongkutklao Vejavidya Building Phramongkutklao College of Medicine Bangkok, Thailand   1. Early Bird Rate Before Jan 10, 2018 2. Regular Rate Jan 10, 2018 - Feb 10, 2018

อ่านต่อ
งานประชุม ทั้งหมด