การประชุมรังสีสัญจรภาคอีสานประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1,2 โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องเพื่อประโยชน์ในการได้รับข่าวสารการประชุม

หมายเหตุ : งานประชุมรังสีสัญจรไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเติม ได้ที่ 02-7165963 , 02-7166583

 

Download ใบสมัคร