เรียน ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม ESOR ทุกท่าน

ขอนำส่ง Link http://esor.org/cms/website.php?id=/1923/en/programmes/asklepios_international/asklepios_course_on_neuroradiology/Syllabus.htm&scroll=scrollpage_text11923   

Link นี้เป็นการนำส่ง Electronic syllabus ของการประชุมนะคะ โดยใช้ password : esorthailand ในการ download PDF files ค่ะ